home

sprawozdanie - Stutthof

lektury

pisanie

 

                       

 

 RELACJA-SPRAWOZDANIE

Z WYCIECZKI DO SZTUTOWA Z ELEMENTAMI OPISU MIEJSCA I PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH

 

1. Sprawozdanie to inaczej relacja z jakichś wydarzeń. Charakterystyczną cechą tej relacji jest chronologiczne ujęcie opisywanych wydarzeń.

 

2.Czas. W sprawozdaniu podajemy dokładny czas wydarzeń.

(W praktyce oznacza to, że nie ograniczamy się tylko do podania godziny rozpoczęcia wycieczki, ale informujemy też o godzinie dotarcia do celu, o czasie trwania poszczególnych etapów wycieczki np. projekcji filmowej, o chwili, kiedy zakończyło się zwiedzanie itp. Można też podać krótką informację poprzedzającą główne wydarzenia i napisać: „ Już w połowie września dowiedzieliśmy się, że pojedziemy zwiedzać obóz Stutthof…” Jest to o tyle istotne, że można tę informację połączyć z opisem swoich emocji i oczekiwań sprzed wyjazdu i zestawić je z wrażeniami i przeżyciami po wycieczce.)

 

3. Miejsce. Nazywamy lub opisujemy miejsce/miejsca.

(Samo podanie nazwy miejscowości- Sztutowo lub nazwy obozu- Stutthof będzie tutaj niewystarczające, dokładne sprawozdanie powinno też zawierać przynajmniej ogólny opis obozu z wymienieniem najważniejszych obiektów. W toku relacji można już nieco dokładniej opisać poszczególne miejsca, zwracając niejednokrotnie uwagę na istotne detale.)

 

4. Uczestnicy. Podajemy podstawowe informacje o uczestnikach wycieczki.

(W toku relacji możemy podać informacje na temat zachowania się grupy, np. o tym, że uczniowie przemieszczali się w ciszy i skupieniu, że niektórzy uczestnicy wycieczki robili zdjęcia itp.)

 

5. Fakty. W relacji-sprawozdaniu skupiamy się na chronologicznym uporządkowaniu wydarzeń. Piszemy więc o tym, gdzie byliśmy, co zwiedziliśmy, co widzieliśmy, co usłyszeliśmy itd. Nie stronimy przy tym od podawania pewnych danych liczbowych istotnych dla charakterystyki obozu Stutthof. Uważni słuchacze mogą też przytoczyć wypowiedzi przewodnika w formie cytatów ujętych w cudzysłów lub jako tzw. mowę zależną, czyli wypowiedź typu: „ Przewodnik powiedział, że…”

 

6. Emocje, wrażenia. Istotnym urozmaiceniem treści sprawozdania będzie podzielenie się swoimi emocjami i wrażeniami. Będą one miały charakter subiektywny- czyli osobisty. Opis emocji wplatamy w relację z poszczególnych etapów wycieczki. Warto wyeksponować te zdarzenia lub obrazy, które silnie oddziaływały na emocje. Szczególną wagę przywiązujemy do precyzyjnego nazwania emocji.

 

7. Podsumowanie. Praca powinna też zawierać krótkie podsumowanie wycieczki, komentarz oceniający jej przebieg, organizację, atrakcyjność itp.

 

 

pobierz

 sprawozdanie - Stutthof