home

reportaż

lektury

pisanie

 

                       

 

 

 

1. Reportaż jest gatunkiem publicystycznym (publicystyka – dziedzina zajmująca się omawianiem ważnych i aktualnych problemów społecznych,

 kulturalnych, politycznych, gospodarczych, naukowych itp.). Przedstawia rzeczywiste zdarzenia i towarzyszące im okoliczności.

Autor reportażu opowiada o wydarzeniach, których był świadkiem lub których przebieg zna z relacji innych osób.

 

2. Ważne elementy reportażu i wskazówki dotyczące jego redagowania:

przyciągający uwagę tytuł

tytuł to właściwie pierwsza rzecz, na którą zwraca się uwagę, kiedy stykamy się z reportażem, powinien on być atrakcyjny, intrygujący, czasami sensacyjny, tytuł ma zachęcić do zapoznania się z całą treścią; tytuł ma najczęściej formę równoważnika zdania i jest wizytówką reportażu

możliwość użycia tzw. lidu

lid – to krótka zapowiedź tego, o czym będziemy czytać, lid może mieć formę:

a) krótkiego streszczenia;

b) podania najważniejszych informacji;

c) wypowiedzi jakiejś znanej osoby na temat związany z treścią reportażu itp.

wykorzystanie śródtytułów

śródtytuły porządkują treść reportażu, dzielą go na odpowiednie części,  ułatwiają jego lekturę, informują o poszczególnych wątkach treściowych

podstawowe dane faktograficzne

informacje o miejscu wydarzeń, czasie, osobach biorących udział w opisywanych zdarzeniach

mieszanka różnych form wypowiedzi

w reportażu mogą się pojawić elementy różnych form wypowiedzi:

a) sprawozdania;

b) opisu (miejsc, sytuacji, uczuć);

c) charakterystyki postaci;

d) dialogów i monologów bohaterów

bezpośrednie cytowanie bądź  odwoływanie się do wypowiedzi osób biorących udział w wydarzeniach lub będących świadkami zdarzeń

wypowiedzi osób uwiarygodniają opisywane wydarzenia, mogą prezentować różne punkty widzenia na jakąś sytuację, mogą też mieć charakter emocjonalny

cytowanie innych źródeł

w reportażu można też cytować lub powoływać się na teksty z różnych źródeł, np. książek popularnonaukowych, encyklopedii, danych statystycznych, słowników itp.

pisz o rzeczach istotnych, ciekawych

trudno napisać ciekawy reportaż o czymś nudnym, mało ciekawym, tekst powinien poruszać tematy atrakcyjne dla odbiorcy, dotyczyć w miarę aktualnych wydarzeń, o których się mówi, które są tematem rozmów, dyskusji itp., dlatego bardzo ważne jest, by rozsądnie wybrać temat wypowiedzi; tematem reportażu może być wszystko, co przykuwa uwagę, należy jednak pamiętać, że reportaż to nie tylko relacja z przebiegu kolejnych zdarzeń, ważny jest też bohater i problem, który poruszamy

adresat

zastanów się, kto ma być adresatem Twojej wypowiedzi, przemyśl, co i komu chciałbyś przekazać, dostosuj również styl wypowiedzi do odbiorcy

porusz emocje

dobry reporter potrafi poruszyć nie tylko intelekt, ale również uczucia odbiorcy, tekst na pewno będzie ciekawszy, gdy odda się głos bohaterom reportażu, którzy mają emocjonalny stosunek do opisywanych wydarzeń

użycie czasu teraźniejszego przy opisywaniu sytuacji, które już się wydarzyły

pewne fragmenty można zredagować w czasie teraźniejszym, mimo że opowiada się o wydarzeniach z przeszłości, w ten sposób nadaje się relacji odpowiednie tempo, wywołuje się u czytającego wrażenie bezpośredniej obserwacji opisywanego zdarzenia

luźna kompozycja

nie ma ścisłych reguł kompozycyjnych dotyczących reportażu, wszystko zależy od inwencji i pomysłowości autora

obiektywizm - subiektywizm

reportaż może być obiektywny, ale nie musi, autor nie tylko śledzi bieg zdarzeń, ale również może oceniać, prezentować własny punkt widzenia, ma też możliwość  doboru faktów, żeby nakierować czytelnika na wyciągnięcie takich, a nie innych wniosków, trzeba być jednak bardzo ostrożnym, żeby nie być posądzonym o stronniczość i manipulację, nie można nachalnie przekonywać czytelnika do swoich racji, przede wszystkim należy dostarczyć wiarygodnych informacji, na podstawie których odbiorca sam wyrobi sobie pogląd na daną sprawę

 

 

pobierz

 reportaż 

 

 

pobierz

 przykładowy reportaż