home

podanie

lektury

pisanie

 

                       

 

 

Zasady redagowania podania:

 

1. Podanie to pismo o charakterze oficjalnym, kierowane zwykle do jakiegoś urzędu, instytucji, określonych władz.

 

2. Celem podania jest sformułowanie jakiejś prośby oraz jej odpowiednie umotywowanie.

 

3. Podanie redagujemy zawsze na dużej kartce papieru (format A4).

 

4. Uzasadnienie prośby rozpoczynamy od nowego akapitu, a jego celem jest przekonanie adresata do pozytywnego rozpatrzenia podania.

 

5. Forma podania powinna się charakteryzować zwięzłością, stosowaniem przyjętych formuł oraz ściśle określonym układem poszczególnych elementów treści:

a) w lewym górnym rogu umieszczamy swoje imię, nazwisko, adres, ewent. nr tel.;

b) w prawym górnym rogu wpisujemy nazwę miejscowości i datę;

c) poniżej, nieco z prawej strony, wpisujemy dane adresata, np. nazwę instytucji lub imię i nazwisko adresata wraz z nazwą zajmowanego stanowiska;

d) poniżej od nowego akapitu redagujemy tekst prośby, a po nim, również od nowego akapitu, uzasadnienie i argumenty;

e) pod tekstem podania z prawej strony umieszczamy czytelny, własnoręczny podpis;

f) w razie konieczności po lewej stronie, poniżej podpisu, umieszczamy listę załączników.

 

6. Charakterystyczne formuły stosowane w podaniu:

a) na początku: Zwracam się z uprzejmą prośbą o ..., Uprzejmie proszę o...;

b) na końcu: Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojego podania.

 

oprac. na podstawie:

Biernacka E. Herman W. Jak pisać wypracowania. Vademecum gimnazjalisty. Wydawnictwo „Eremis”, Warszawa 2000 r.

Cieślak I. Cieślak L. Egzamin gimnazjalny. Jak to napisać? Poradnik dla każdego ucznia. Oficyna Wydawnicza „Tutor”, Toruń 2007 r.

 

 

pobierz

 podanie