home

list

lektury

pisanie

 

                       

 

 

Zasady redagowania listu:

 

·         w prawym górnym rogu wpisz nazwę miejscowości i datę napisania listu, np. Gdańsk, 30 września 2010 r.;

 

·         w nagłówku (umieszczanym najczęściej pośrodku nad wstępem) użyj odpowiedniego zwrotu grzecznościowego, np. Kochana Babciu!, Cześć Kamila!, Drogi Wujku! itp.;

 

·         treść listu odznacza się najczęściej trójdzielną kompozycją, w której wyróżnić można: wstęp, rozwinięcie i zakończenie;

 

·         we wstępie nawiąż kontakt z adresatem, wspomnij o otrzymanej korespondencji (np. Dziękuję Ci za list…), wyjaśnij cel napisania listu lub pozdrów adresata (np. Na wstępie mojego listu pozdrawiam Cię serdecznie…);

 

·         w rozwinięciu umieść informacje, które chciałbyś przekazać; jeżeli piszesz na kilka tematów, każdy z nich zacznij od nowego akapitu;

 

·         wpleć w tok wypowiedzi zwroty skierowane bezpośrednio do adresata, np. jak wiesz…, wyobraź sobie…, nie uwierzysz…, mówię Ci… itp.;

 

·         w wyrazach odnoszących się bezpośrednio do adresata listu używaj wielkich liter, np. Ciebie, Twój, Tobie, Babciu, Wujku itp.;

 

·         w zakończeniu listu umieść formułę grzecznościową, np. Pozdrawiam Ciebie i całą Twoją rodzinę, Całuję Cię mocno, Kończę i pozdrawiam itp.;

 

·         pod listem (nawet takim, który pisaliśmy na komputerze) składamy własnoręczny, czytelny podpis; umieszczamy go z reguły po prawej stronie;

 

·         list może jeszcze zawierać tzw. postscriptum (w skrócie PS), czyli dopisek; można w nim umieścić krótkie informacje, które nie znalazły się w zasadniczej części listu, np. PS Zapomniałam Ci powiedzieć- rodzice kupili mi kota, nie mam jeszcze dla niego żadnego imienia.;

 

·         w liście prywatnym do rówieśnika nie obowiązują surowe normy stylistyczne, dlatego dopuszcza się użycie wyrazów z języka potocznego.

 

Schemat kompozycyjny listu:

 

 

 

Wzór poprawnie zaadresowanej koperty:

 

 

 

pobierz

 list prywatny