home

formy wypowiedzi

lektury

pisanie

 

                       

 

list prywatny

podanie

recenzja książki

sprawozdanie z wycieczki do Muzeum Stutthof

 

rozprawka

dedykacja

reportaż

charakterystyka

 

 

    rysunki: Katarzyna Jurec