home

aplikacje

3C

lektury

blog

pisanie

 

dokument word

dokument pdf

odsyłacz do serwisu YouTube

plik audio

plik video

                              

aktualna lektura: "Na pełnym morzu"

 

 

 

 

prace domowe

zadanie

termin 

"Jeden dzień w futurystycznej szkole" - praca pisemna poniedziałek
 

 

 

 

 

 

   

 

maj

15.05. – 19.05.

poniedziałek

prezentacja i ocena wypracowań stylistycznych

wtorek

związki frazeologiczne i ich znaczenie - ćwiczenia

środa

edukacja filmowa, cz. I

czwartek

edukacja filmowa, cz. II

piątek

edukacja filmowa, cz. III

maj

8.05. – 12.05.

poniedziałek

"Na pełnym morzu" - zadania sprawdzające znajomość lektury

wtorek

"Na pełnym morzu" - analiza tekstu, cz. I

środa

opowiadanie z dialogiem - redagowanie tekstu

czwartek

klasa na wycieczce

piątek

"Na pełnym morzu" - analiza tekstu, cz. II

kwiecień

24.04. – 28.04.

poniedziałek

omówienie zadań i rozwiązań z egzaminu gimnazjalnego

wtorek

A. Mickiewicz - "Stepy akermańskie", analiza i interpretacja wiersza  

środa

związki frazeologiczne i ich znaczenie - ćwiczenia

czwartek

recytacja "Stepów akermańskich" A. Mickiewicza

piątek

prezentacja i ocena wypracowań stylistycznych

marzec

27.03. – 31.03.

poniedziałek

zdania złożone współrzędnie - powtórzenie przed egzaminem

wtorek

Ender Wiggin - charakterystyka postaci

środa

zdania złożone podrzędnie - powtórzenie przed egzaminem

czwartek

"Zabawa w klucz" - analiza i interpretacja opowiadania   

piątek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 12/12

marzec

20.03. – 24.03.

poniedziałek

analiza składniowa zdań pojedynczych

wtorek

list Endera do Velentine - prezentacja wypracowań stylistycznych

środa

czy Ender był dobrym przywódcą?

czwartek

jak zredagować charakterystykę postaci

piątek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 11/12   budowa zdania pojedynczego - test

marzec

13.03. – 17.03.

poniedziałek

składnia zdania pojedynczego - przypomnienie przed egzaminem

wtorek

zadania sprawdzające znajomość lektury "Gra Endera"

środa

Ender u psychologa - analiza zachowania bohatera w obliczu stresu, cz. I

czwartek

Ender u psychologa - analiza zachowania bohatera w obliczu stresu, cz. II

piątek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 10/12

marzec

6.03. – 10.03.

poniedziałek

S. Lem - "Dzienniki gwiazdowe", cz. I

wtorek

S. Lem - "Dzienniki gwiazdowe", cz. II

środa

środki stylistyczne i ich funkcja - sprawdzian wiadomości

czwartek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 9/12

piątek

----------

luty/marzec

27.02. – 3.03.

poniedziałek

środki stylistyczne i ich funkcja - powtórzenie przed egzaminem, cz. I

wtorek

stanfordzki eksperyment więzienny - prezentacja referatu

środa

środki stylistyczne i ich funkcja - powtórzenie przed egzaminem, cz. II

czwartek

budowa wiersza i rodzaje rymów

piątek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 8/12

luty

20.02 – 24.02.

poniedziałek

dialektyzmy, elementy gwary kaszubskiej

wtorek

prezentacja i ocena wypracowań stylistycznych

środa

Gra o przetrwanie - psychozabawa na podstawie książki "Władca much"

czwartek

"Władca much" - analiza fragmentów filmu

piątek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 7/12

luty

13.02 – 17.02.

poniedziałek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego

wtorek

prezentacja i ocena wypracowań stylistycznych

środa

motyw zła w książce "Władca much", cz. I

czwartek

motyw zła w książce "Władca much", cz. II

piątek

filmowa adaptacja powieści W. Goldinga pt. "Władca much", cz. I

luty

6.02 – 10.02.

poniedziałek

zastępstwo

wtorek

"Władca much" - zadania sprawdzające znajomość lektury

środa

"W Krainie Kota" - omówienie tekstu    

czwartek

Ralf i Jack - antagonizm bohaterów powieści "Władca Much"

piątek

ortografia - ćwiczenia multimedialne

styczeń

9.01. – 13.01.

poniedziałek

Santiago - portret starego rybaka (E. Hemingway - "Stary człowiek i morze")

wtorek

człowiek w sytuacji ekstremalnej, cz. I  (E. Hemingway - "Stary człowiek i morze")

środa

człowiek w sytuacji ekstremalnej, cz. II  (E. Hemingway - "Stary człowiek i morze")

czwartek

synonimy, antonimy, homonimy, neologizmy, treść i zakres wyrazu - sprawdzian

piątek

"Stary człowiek i morze" - animacja na podstawie opowiadania E. Hemingwaya

styczeń

2.01. – 6.01.

poniedziałek

oceny na koniec I semestru

wtorek

E. Hemingway - "Stary człowiek i morze", zadania sprawdzające znajomość lektury

środa

niezwykła przyjaźń Santiago i Manolina

czwartek

synonimy, antonimy, homonimy, neologizmy, treść i zakres wyrazu - powtórzenie wiadomości

piątek

Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

grudzień

12.12. – 16.12.

poniedziałek

gramatyka: neologizmy - ćwiczenia utrwalające

wtorek

różne postawy bohaterów opowiadania "Pola", cz. II

środa

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego

czwartek

różne postawy bohaterów opowiadania "Pola", cz. III

grudzień

5.12. – 9.12.

poniedziałek

zastępstwo

wtorek

"Pola" - zadania sprawdzające znajomość lektury

środa

warsztaty zawodoznawcze

czwartek

różne postawy bohaterów opowiadania "Pola", cz. I

piątek

gramatyka: neologizmy

listopad/grudzień

28.11. – 2.12.

poniedziałek

różne typy zadań egzaminacyjnych

wtorek

próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

środa

próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

czwartek

próbny egzamin gimnazjalny - część językowa

piątek

omówienie zadań i rozwiązań z egzaminu próbnego

listopad

21.11. – 25.11.

poniedziałek

J. R. R. Tolkien - "Władca Pierścieni" (fragment), omówienie tekstu, cz. I

wtorek

J. R. R. Tolkien - "Władca Pierścieni" (fragment), omówienie tekstu, cz. II

środa

para wodna - para butów, czyli o wyrazach zwanych homonimami

czwartek

prezentacja i ocena wypracowań stylistycznych (list pani Róży)

piątek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego

listopad

14.11. – 18.11.

poniedziałek

synonimy i ich funkcja

wtorek

zastępstwo

środa

legenda o dwunastu proroczych dniach jako metafora drogi życiowej, cz. II

czwartek

zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską

piątek

antonimy i ich funkcja

listopad

7.11. – 11.11.

poniedziałek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego

wtorek

Oskar w poszukiwaniu duchowej strony życia

środa

legenda o dwunastu proroczych dniach jako metafora drogi życiowej, cz. I

czwartek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego

piątek

Narodowe Święto Niepodległości

październik

24.10. – 28.10.

poniedziałek

S. Lem - "Jak ocalał świat", omówienie opowiadania   

wtorek

gramatyka: pisownia przedrostków zakończonych na spółgłoskę

środa

prezentacja i ocena wypracowań stylistycznych

czwartek

oskarżamy Balladynę - prezentacja przemówień

piątek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego

październik

17.10. – 21.10.

poniedziałek

zasady redagowania rozprawki

wtorek

portret psychologiczny Balladyny

środa

fonetyka: powtórzenie wiadomości

czwartek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego

piątek

fonetyka: sprawdzian wiadomości

październik

10.10. – 14.10.

poniedziałek

fonetyka: akcent w języku polskim

wtorek

śladem zbrodni Balladyny, cz. I

środa

śladem zbrodni Balladyny, cz. II

czwartek

T. Różewicz - "Warkoczyk", recytacja wiersza

piątek

Dzień Edukacji Narodowej

październik

3.10. – 7.10.

poniedziałek

J. Słowacki - "Balladyna", zadania sprawdzające znajomość lektury

wtorek

świat przedstawiony w "Balladynie" J. Słowackiego

środa

T. Różewicz - "Warkoczyk", analiza i interpretacja wiersza   

czwartek

przewodnik po świecie "Balladyny"

piątek

fonetyka: uproszczenia grup spółgłoskowych

wrzesień

26.09. – 30.09.

poniedziałek

A. Mickiewicz - "Reduta Ordona", recytacja fragmentów utworu    

wtorek

zastępstwo - nauczyciel nieobecny

środa

S. Mrożek - "Szuler", omówienie opowiadania, podręcznik, s. 77-80

czwartek

omówienie wybranego tekstu publicystycznego z podręcznika

piątek

podstawowe zjawiska fonetyczne - ćwiczenia utrwalające

 

materiały archiwalne

 

PB

NB

KCZ

MJ

JK

ZK

KK

PM

ŁM

---

---

 

DS

NS

BS

KSZ

TW

ZW

WW

KZ

EZ

---

---

---

---

 

 

PB

NB

KCZ

MJ

JK

ZK

KK

PM

ŁM

---

---

DS

NS

BS

KSZ

TW

ZW

WW

KZ

EZ

---

---

---

---

---

 

 Stary człowiek
i morze

 

PB

NB

KCZ

MJ

JK

ZK

KK

PM

ŁM

---

---

---

---

---

---

---

DS

NS

BS

KSZ

TW

ZW

WW

KZ

EZ

---

---

---

---

---

 

 Pola

 

PB

NB

KCZ

MJ

JK

ZK

KK

PM

ŁM

---

---

DS

NS

BS

KSZ

TW

ZW

WW

KZ

EZ

---

---

---

---

---

 

 Oskar
i pani Róża

PB

NB

KCZ

MJ

JK

ZK

KK

PM

ŁM

MP

---

---

 

DS

NS

BS

KSZ

TW

ZW

WW

KZ

EZ

---

---