home

aplikacje

3B

lektury

blog

pisanie

 

dokument word

dokument pdf

odsyłacz do serwisu YouTube

plik audio

plik video

                              

aktualna lektura: "Na pełnym morzu"

 

 

 

 

prace domowe

zadanie

termin 

   
 

 

 

 

 

 

   

 

maj

15.05. – 19.05.

poniedziałek

pisownia partykuły "nie" z różnymi częściami mowy

wtorek

związki frazeologiczne i ich znaczenie - ćwiczenia

środa

"Na pełnym morzu" - analiza tekstu (zajęcia dla grupy, która była na wymianie w Lubece)

czwartek

edukacja filmowa

piątek

analiza i interpretacja filmu "Pan od muzyki"

maj

8.05. – 12.05.

poniedziałek

"Na pełnym morzu" - zadania sprawdzające znajomość lektury

wtorek

"Na pełnym morzu" - analiza tekstu, cz. I

środa

edukacja filmowa

czwartek

"Na pełnym morzu" - analiza tekstu, cz. II

piątek

prezentacja i ocena wypracowań stylistycznych

kwiecień

24.04. – 28.04.

poniedziałek

omówienie zadań i rozwiązań z egzaminu gimnazjalnego

wtorek

A. Mickiewicz - "Stepy akermańskie", analiza i interpretacja wiersza  

środa

 

związki frazeologiczne i ich znaczenie - ćwiczenia

edukacja filmowa

 

czwartek

recytacja "Stepów akermańskich" A. Mickiewicza

piątek

prezentacja i ocena wypracowań stylistycznych

marzec

27.03. – 31.03.

poniedziałek

zdania złożone współrzędnie - powtórzenie przed egzaminem

wtorek

Ender Wiggin - charakterystyka postaci

środa

 

zdania złożone podrzędnie - powtórzenie przed egzaminem

edukacja filmowa

 

czwartek

"Zabawa w klucz" - analiza i interpretacja opowiadania   

piątek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 12/12

marzec

20.03. – 24.03.

poniedziałek

analiza składniowa zdań pojedynczych

wtorek

list Endera do Velentine - prezentacja wypracowań stylistycznych

środa

 

czy Ender był dobrym przywódcą?

edukacja filmowa

 

czwartek

"Gra Endera" - ekranizacja lektury, cz. I

piątek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 11/12   budowa zdania pojedynczego - test

marzec

13.03. – 17.03.

poniedziałek

składnia zdania pojedynczego - przypomnienie przed egzaminem

wtorek

zadania sprawdzające znajomość lektury "Gra Endera"

środa

 

Ender u psychologa - analiza zachowania bohatera w obliczu stresu, cz. I

edukacja filmowa

 

czwartek

Ender u psychologa - analiza zachowania bohatera w obliczu stresu, cz. II

piątek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 10/12

marzec

6.03. – 10.03.

poniedziałek

S. Lem - "Dzienniki gwiazdowe", cz. I

wtorek

S. Lem - "Dzienniki gwiazdowe", cz. II

środa

 

środki stylistyczne i ich funkcja - sprawdzian wiadomości

edukacja filmowa - prace pisemne związane z filmem "Życie jest piękne"

 

czwartek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 9/12

piątek

związki frazeologiczne - ćwiczenia

luty/marzec

27.02. – 3.03.

poniedziałek

środki stylistyczne i ich funkcja - powtórzenie przed egzaminem, cz. I

wtorek

stanfordzki eksperyment więzienny - prezentacja referatu

środa

 

środki stylistyczne i ich funkcja - powtórzenie przed egzaminem, cz. II

edukacja filmowa

 

czwartek

budowa wiersza i rodzaje rymów

piątek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 8/12

luty

20.02 – 24.02.

poniedziałek

dialektyzmy, elementy gwary kaszubskiej

wtorek

prezentacja i ocena wypracowań stylistycznych

środa

 

Gra o przetrwanie - psychozabawa na podstawie książki "Władca much"

edukacja filmowa

 

czwartek

"Władca much" - analiza fragmentów filmu

piątek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 7/12

luty

13.02 – 17.02.

poniedziałek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 6/12

wtorek

prezentacja i ocena wypracowań stylistycznych

środa

 

motyw zła w książce "Władca much", cz. I

edukacja filmowa

 

czwartek

motyw zła w książce "Władca much", cz. II

piątek

filmowa adaptacja powieści W. Goldinga pt. "Władca much", cz. I

luty

6.02 – 10.02.

poniedziałek

"Władca much" - zadania sprawdzające znajomość lektury

wtorek

związki frazeologiczne i ich znaczenie/prezentacja prac pisemnych

środa

 

"W Krainie Kota" - omówienie tekstu    

edukacja filmowa - analiza filmu J. Bławuta pt. "Nienormalni"

 

czwartek

Ralf i Jack - antagonizm bohaterów powieści "Władca Much"

piątek

ortografia - ćwiczenia multimedialne

styczeń

9.01. – 13.01.

poniedziałek

Santiago - portret starego rybaka (E. Hemingway - "Stary człowiek i morze")

wtorek

człowiek w sytuacji ekstremalnej, cz. I  (E. Hemingway - "Stary człowiek i morze")

środa

 

człowiek w sytuacji ekstremalnej, cz. II  (E. Hemingway - "Stary człowiek i morze")

edukacja filmowa - film J. Bławuta pt. "Nienormalni", cz. II

 

czwartek

synonimy, antonimy, homonimy, neologizmy, treść i zakres wyrazu - sprawdzian

piątek

"Stary człowiek i morze" - animacja na podstawie opowiadania E. Hemingwaya

styczeń

2.01. – 6.01.

poniedziałek

oceny na koniec I semestru

wtorek

E. Hemingway - "Stary człowiek i morze", zadania sprawdzające znajomość lektury

środa

 

niezwykła przyjaźń Santiago i Manolina

edukacja filmowa - film J. Bławuta pt. "Nienormalni", cz. I

 

czwartek

synonimy, antonimy, homonimy, neologizmy, treść i zakres wyrazu - powtórzenie wiadomości

piątek

Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

grudzień

12.12. – 16.12.

poniedziałek

gramatyka: neologizmy

wtorek

różne postawy bohaterów opowiadania "Pola", cz. II

środa

 

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 5/12

edukacja filmowa

 

czwartek

różne postawy bohaterów opowiadania "Pola", cz. III

piątek

gramatyka: neologizmy - ćwiczenia utrwalające

grudzień

5.12. – 9.12.

poniedziałek

wyjście do kina

wtorek

"Pola" - zadania sprawdzające znajomość lektury

środa

 

prezentacja i ocena wypracowań stylistycznych

edukacja filmowa: analiza filmu "Pianista"

 

czwartek

różne postawy bohaterów opowiadania "Pola", cz. I

piątek

udział w prezentacji projektu "Matematyka jest super"

listopad/grudzień

28.11. – 2.12.

poniedziałek

różne typy zadań egzaminacyjnych

wtorek

próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

środa

próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

czwartek

próbny egzamin gimnazjalny - część językowa

piątek

omówienie zadań i rozwiązań z egzaminu próbnego

listopad

21.11. – 25.11.

poniedziałek

J. R. R. Tolkien - "Władca Pierścieni" (fragment), omówienie tekstu, cz. I

wtorek

J. R. R. Tolkien - "Władca Pierścieni" (fragment), omówienie tekstu, cz. II

środa

 

antonimy i ich funkcja

edukacja filmowa

 

czwartek

prezentacja i ocena wypracowań stylistycznych (list pani Róży)

piątek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 4/12

listopad

14.11. – 18.11.

poniedziałek

synonimy i ich funkcja

wtorek

wyjście na warsztaty do Olivia Business Centre

środa

 

legenda o dwunastu proroczych dniach jako metafora drogi życiowej, cz. I

zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską

 

czwartek

legenda o dwunastu proroczych dniach jako metafora drogi życiowej, cz. II

piątek

zastępstwo

listopad

7.11. – 11.11.

poniedziałek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego

wtorek

Oskar w poszukiwaniu duchowej strony życia

środa

 

ćwiczenia ortograficzne

edukacja filmowa

 

czwartek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 3/12

piątek

Narodowe Święto Niepodległości

październik

24.10. – 28.10.

poniedziałek

S. Lem - "Jak ocalał świat", omówienie opowiadania   

wtorek

gramatyka: pisownia przedrostków zakończonych na spółgłoskę

środa

 

prezentacja i ocena wypracowań stylistycznych

edukacja filmowa

 

czwartek

oskarżamy Balladynę - prezentacja przemówień

piątek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 2/12

październik

17.10. – 21.10.

poniedziałek

zasady redagowania rozprawki

wtorek

portret psychologiczny Balladyny

środa

 

fonetyka: powtórzenie wiadomości

"Chłopiec w pasiastej piżamie" - film, cz. III

 

czwartek

przykładowy test egzaminacyjny z języka polskiego 1/12

piątek

fonetyka: sprawdzian wiadomości

październik

10.10. – 14.10.

poniedziałek

fonetyka: akcent w języku polskim

wtorek

śladem zbrodni Balladyny, cz. I

środa

 

śladem zbrodni Balladyny, cz. II

"Chłopiec w pasiastej piżamie" - film, cz. II

 

czwartek

T. Różewicz - "Warkoczyk", recytacja wiersza

piątek

Dzień Edukacji Narodowej

październik

3.10. – 7.10.

poniedziałek

J. Słowacki - "Balladyna", zadania sprawdzające znajomość lektury

wtorek

świat przedstawiony w "Balladynie" J. Słowackiego

środa

 

T. Różewicz - "Warkoczyk", analiza i interpretacja wiersza   

fonetyka: uproszczenia grup spółgłoskowych

 

czwartek

przewodnik po świecie "Balladyny"

piątek

"Chłopiec w pasiastej piżamie" - film, cz. I

wrzesień

26.09. – 30.09.

poniedziałek

A. Mickiewicz - "Reduta Ordona", recytacja fragmentów utworu    

wtorek

zastępstwo - nauczyciel nieobecny

środa

 

S. Mrożek - "Szuler", omówienie opowiadania, podręcznik, s. 77-80

prezentacja wypracowań stylistycznych/recytacja/ćwiczenia gramatyczne

 

czwartek

omówienie wybranego tekstu publicystycznego z podręcznika

piątek

podstawowe zjawiska fonetyczne - ćwiczenia utrwalające

 

materiały archiwalne

AB

MH

PJ

IK

MM

OM

AN

OP

 ---

PP

AS

JS

KSZ

WT

JZ

MZ

DZ

MP

---

 

AB

MH

PJ

IK

MM

OM

AN

OP

BZ

BZ

BZ

PP

AS

JS

KSZ

WT

JZ

MZ

DZ

MP

BZ

BZ

BZ

 

AB

MH

PJ

IK

MM

OM

AN

OP

---

---

---

---

---

---

---

PP

AS

JS

KSZ

WT

JZ

MZ

DZ

MP

---

---

---

---

---

---

 

AB

MH

PJ

IK

MM

OM

AN

OP

PP

AS

JS

KSZ

WT

JZ

MZ

DZ

MP

---

---

 

---

 

 Oskar
i pani Róża

AB

MH

PJ

IK

MM

OM

AN

OP

---

---

 

PP

AS

JS

KSZ

WT

JZ

MZ

DZ

---

---